Komunitní plánování sociálních služeb

   Na území svazku obcí Sdružení obcí Kokořínska probíhá od roku 2009 proces komunitního plánování sociálních služeb za podpory Středočeského kraje. O tom, jak proces probíhá a jaké jsou jeho cíle se dozvíte více v následujících článcích. Základním výstupem je Střednědobý plán sociálních služeb pro území Sdružení (dále jen SOK), který se bude v dalších letech upravovat a aktualizovat. Celý proces je pod taktovkou Řídící skupiny, existují pracovní skupiny i síť kontaktních osob v jednotlivých obcích.

   Na těchto stránkách postupně zveřejňujeme všechny relevantní informace k procesu.

Ing. Martin Mach
starosta města Mšena

 Úvodní slovo

2012 - Evropský rok aktivního stárnutí (dokument MS Word)Evropský rok aktivního stárnutí (44.0 KB)

   

 Tento projekt finančně podpořil