Vrátenská hora

VRÁTENSKÁ HORA - ROZHLEDNA

Vrátenská hora (508 m n. m.) leží šest kilometrů na severovýchod od Mšena a 17 km severovýchodně od Mělníka. Geomorgologicky je součástí Polomených hor, což je hlavní a nejrozsáhlejší geologický okrsek Dokeské pahorkatiny. Podokrskem Polomených hor, jejichž nejvyšší horou je Vlhošť (614 m n. m.), je v jejich severní části Housecká vrchovina a zde se jako nejvýraznější vrch na jihovýchodě vypíná Vrátenská hora. Ta je zároveň nejvyšším bodem v okrese Mělník. Vznikla v třetihorách sopečnou činností jako nevulkanické těleso tvořené horninou trachyt, který se postupně vypreparoval z obalu druhohorních pískovců. Leží v Chráněné krajinné oblasti Kokořínsko, v její východní části. Nadmořskou výškou se už Vrátenská hora řadí do pohorského pásma, a proto se zde vyskytují některé horské rostliny. Botanici napočítali na Vrátenské hoře sedm desítek druhů významných rostlin. Na rozložité kupovité vyvýšenině stojí dvě obce - Nosálov a Libovice. V Nosálově (380 m n. m.) můžeme obdivovat málo vídaný soubor roubených patrových statků s pavlačemi a empírovými bránami ze začátku 19. století. Obě obce jsou pozoruhodné chráněnými malolistými lípami, zatímco ta v Libovicích je stará přes 300 let, oba památné stromy v Nosálově jsou o sto let mladší. Pohled z rozhledny po okolní krajině je za dobré viditelnosti úchvatný. K návštěvě se nabízejí další pamětihodnosti v bezprostředním okolí: Lobeč se svým zámkem, hrobem autora Lovců mamutů Eduarda Štorcha a domovské obce Karla Sabiny, libretisty Prodané nevěsty. Dále veřejnosti již zpřístupněný zámek Houska a Chodské skály u Bezdědic, kde strážili hranici mezi severočeským hvozdem a Lužicí Chodové - podobně jako na Šumavě. Krásnou lidovou architekturu najedeme rovněž v některých okolních vesnicích jako např. Žďáru, Vísce (lidové baroko) nebo Vrátně (barokně-klasicistní brány statků).

Myšlenka postavit na Vrátenské hoře rozhlednu se zrodila v roce 1992 v souvislosti se vznikem Sdružení obcí Kokořínska (SOK), které si ji vytklo za jeden ze svých hlavních cílů. Proto založilo obecně prospěšnou organizaci SOK. Možná, že k nápadu přispěla i vzpomínka na dřevěnou stavbu, kterou však podle pamětníků smetla vichřice kolem roku 1916. Nejednalo se o klasickou rozhlednu, ale věž na sušení požárních hadic, kterou sem přemístili hasiči ze Mšena. Události se daly do pohybu až poté, co obec Vrátno darovala na výstavbu pozemek a společnosti EuroTel a RadioMobil souhlasily s návrhem SOK, aby telekomunikační věž sloužila současně jako rozhledna. Rozpočet stavby zněl na 10,8 milionu korun a speciální trojhrannou konstrukci vyrobila v rakouském Linci firma Blažek & Eckel a na místě ji začala montovat bezprostředně po položení základního kamene 6. července 1999. Stavba vysoká 42 metrů, přičemž k vyhlídkovému ochozu ve výši 25 metrů vede 127 točitých schodů, byla zkolaudována 24. září 1999.

PAMĚTNÍ DESKA

Rozhledna na Vrátenské hoře (508 m n.m.) byla postavena v roce 1999 rozhodnutím Sdružení obcí Kokořínska na základě ideového návrhu pana JUDr. Miloše Balcara, starosty obce LOBEČ, který věnoval ze svého domu v Lobči základní kámen a slavnostně otevřena dne 28. října 1999 jako náhrada za rozhlednu, zničenou vichřicí v roce 1916.

K zajištění výstavby byla vypsána veřejná sbírka, na kterou svými příspěvky přispěli:
 • pan Diblík, redaktor MNP, Kruh,
 • Město Mšeno,
 • Město Praha, Místní úřad DUBEČ,
 • Sdružení obcí Kokořínska,
 • Obec VRÁTNO věnovala pozemek,
 • Obec LOBEČ,
 • Obec NOSÁLOV,
 • Obec Chorušice
 • Obec Kadlín
 • Obec Kanina
 • Obec Lhotka
 • Obec Nebužely
 • Obec Řepín
 • Obec Stránka
 • paní Helclová Drahomíra,
 • pan Svoboda, Poděbrady,
 • pan Činka, Praha,
 • pan JUDr Miloš Balcar,
 • pan Mareček, Skramouš,
 • paní Luňáková, Praha 8,
 • paní Zemanová, Praha 10,
 • pan Luňák Jiří, Lobeč čp. 49,
 • pan Bruna Václav,
 • pan Bartoš Jiří, Neratovice,
 • manželé J. a Z. Šaškovi, Dolní Břežany,
 • paní Birnbaumová, Lobeč čp. 11,
 • Okresní shromáždění, Mělník
 • ČEZ, a.s. Mělník
 • pan Ing. Jaromír Šimonek
 • Kralupol Kralupy
 • Klub českých turistů

Všem dárcům patří dík za pochopení. Nezveřejněným dárcům se omlouváme, jejich jména nebyla uvedena na bankovních výpisech. Poděkování patří také senátoru, panu Jaroslavu Horákovi a přednostovi Okresního úřadu Mělník, panu Mgr. Miroslavu Neumannovi za pochopení a pomoc při zajišťování finančních prostředků. Na Vrátenské hoře, dne 28. října 1999.

Příjezdové cesty pro cykloturisty a motoristy:

1. Z Mělníka

Po silnici č.273 do Mšena, dále na Lobeč. Na první křižovatce za Mšenem jedeme vlevo na Libovice. Na konci vesnice odbočíme vlevo a dojedeme na parkoviště pod rozhlednou.

2. Z Dubé

Pojedeme po silnici směr Mšeno. Za křižovatkou Ráj odbočíme vlevo směr Příbohy. Na konci silnice po prudkém stoupání odbočíme vlevo a dojedeme do Libovic. Na konci vesnice odbočíme doleva a dojedeme na parkoviště pod rozhlednou.

3. Z Mladé Boleslavi

Vyjedeme po silnici 259 přes Katusice do Skalska. Ze Skalska jedeme přes Doubravice do Nosálova, pokračujeme do Libovic, kde na kraji vesnice odbočíme první cestou doprava a dojedeme k parkovišti pod rozhlednou

Vrátenská hora - rozhledna

Přístupové cesty na Vrátenskou horu pro pěší turisty:

1. Ze Skramouše

Železniční zastávka Skramouš je na trati ČD č. 076 mělník - Mšeno-Mladá Boleslav. Od zastávky ČD po modré.

Na cestě uvidíte:
 • Boží muka
 • památnou lípu
 • větrný mlýn
 • zámek s možností ubytování
 • starý pivovar
Zajímavé rozhledy jsou na:
 • Housecké vrchy
 • Vrátenskou horu
 • Malý a Velký Bezděz
 • Délka trasy - 8 km
2. Z Dubé

Z městečka Dubá, kde je zastávka dálkových autobusových spojů, po modré.

Postup cesty:
 • koupaliště
 • autokemp u rybníka
 • observatoř v Panské Vsi
 • skalní vyhlídka
 • Šindelův Důl
 • zámek Houska
 • sedlo na Fučíkovském
 • Délka trasy - 15 km
3. Z Ráje

Od hostince Ráj (zastávka místních autobusových spojů) po červeně značené Máchově cestě k rozcestí pod Lipovým vrchem. Odtud po modré zančce.

Postup cesty:
 • Máchova cesta
 • tůň potoka Pšovky Laka
 • Krásná rokle
 • stáje s Huculskými koníky
 • tábor s indiánskými stany
 • kopec Drnclík
 • rozcestí pod Lipovým vrchem
 • samoty Na Fučíkoském
 • Délka trasy - 6,5 km
Vrátenská hora - rozhledna

Otevřeno po celý rok

 • Květen - září denně 9-17 hod.
 • V zimních měsících pouze víkendy

   Podrobnosti o výstavbě a možnostech rozhledu najdete na internetu na adrese itakura.kes.vslib.cz/jan/rozhledny/vratno.html.

Provozní doba (za mlhy zavřeno):

Mimo sezónu je rozhledna otevřena nepravidelně o víkendech. Informovat se můžete telefonicky u správce na tel. čísle 737 516 753.

1.5.-31.10.

Po-Pá

So-Ne

9:30-17:30

10-18

1.11.-30.4.

So-Ne svátky

10-18 hod.

 

Za mlhy zavřeno.

Vyhrazené parkoviště: 1 km nad obcí Libovice.